Bilang isang malaking peligro sa bansa dahil iniwan nito ang mga mahihirap na tao na walang mapagkukunan dahil sa pinalakas sa pagkawala ng komunidad, ang coronavirus pandemic ay patuloy na kulakalat sa pilipinas. Ang mayamang negosyante at pilantropo na si Francis Leo Marcos ay gumagamit ng social media bilang isang forum upang tawagan ang iba pang mayayaman na makinig sa panawagan upang suportahan ang nangangailangan.

 
Umalis siya sa kanyang bahay, kumatok sa kanyang mga kapitbahay
'mga pintuan at sinubukang hikayatin na tumulong ang mga mayayaman na ito.


Bilang karagdagan sa mga dalangin, ang mga mamamayan ay nangangailangan ng karamihan ng pagkain at panustos upang matulungan silang sa oras dahil naiwan sila
upang mag-ipon para sa pagkain at tanging ang mayayaman ang makakagawa nito, ng dahil hindi sila suportahan ng gobyerno.


Ang ilang mga tao ay maaaring sabihin na mapagpakumbabang-bragging, dahil siya ay hindi maunawaan sa kanyang mga video tungkol sa kanyang malawak na mga pag-aari
at ang kanyang nakasisilaw na Mustang, ngunit ipinagmamalaki niya na na-dissipate ang mga ito sa kanyang sariling mga antik.