Nakabalik na sa Pilipinas ang 370 na Pinoy mula sa tatlong cruise ship na nakadaong sa Italy nitong Sabado ng gabi.

Ang mga Pilipino ay mula sa MV Costa Luminosa sa Milan, at MV Grandiosa at MV Opera sa Rome. at vinnece.