Nagtataguyod ang mga deboto sa harap ng Quiapo Church sa Maynila sa  GoodFriday sa gitna ng pagpapahusay ng quarantine sa kapitbahayan