Ang tuba ay isang dagta na makukuha sa puno ng niyog Pinapabayaan lamang ito ng ilang araw para mag-ferment o umaasim hanggang sa maging suka, masusukat ang asim nito sa katagalan ng pagkaka-ferment. Mayroong mga gumagawa nito na umaabot pa ng taon bago nila ito tuluyang gamitin, isa lamang ito sa uri maraming uri ng mga suka na galing sa prutas


Proseso ng pagkuha ng Tuba mula sa puno ng niyog

 
Image Credit to :  Phuong Nguyen Duy 


Ang unang gagawin ang aakyat ang puno ng niyog at kung makikita nyo sa imahe mayroon hawak ang lalaki na parte ng niyog, ito ay pinaggagalingan ng tuba

Photo Coutesy: Cason and Chaife Vlogs99


Hihiwain lang ito sa may bandang dulo at kukuha ka lang ng saluhan ng tuba para ito ay maiipon duon

  
Photo Courtesy: Cason and Chaife Vlogs99Photo Coutesy: Cason and Chaife Vlogs99
 at pagkatapos ng mga ilang oras o araw magkakaruon na ito ng laman ngunit hindi pa ito ganap na maasim. kailangan parin itong patagaling ng ilang araw o buwan para maging maasim at maging suko, tulad nga ng nabanggit sa una na habang ito ay matagal naka ferment ay mas lalo itong umaasim